НОВОСТЬ 4

НОВОСТЬ 4

II Міжнародна науково-практична конференція «НОВІТНІ ДОСЯГНЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ»
Тези доповідей
stati 424 - 25 жовтня 2013 року Київ
Тези доповідей
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д. К. ЗАБОЛОТНОГО НАН УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВО МІКРОБІОЛОГІВ УКРАЇНИ ІМ. С. М. ВИНОГРАДСЬКОГО